Kendriya Vidyalaya No.1 Sagar
Phone: Phone : 07582-222500Email: sagar1kv@gmail.com, kvsagar@kvsedu.org
 
केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1 सागर
 
Kendriya Vidyalaya No.1 Sagar
Tat Twam Pooshan Apaavrunu
CBSE Affiliation No. 1000007
 
Welcome to K V No.1 Sagar
REACH US
 Air Route-Jabalpur

150.000

 Air Route-Bhopal

350.000

 Rail Route-Sagar

3.000

 By Bus-Sagar

3.000

 By Own Vehicle-Civil Line

2.000